Lesson 2: Pamantayan sa Bahay-Paaralan

Lesson 1: Paano ba matuto ang bata?

Lesson 3: Ano ang Ibig Sabihin ng 10?