Lesson 9: Para sa mga Magulang na mga Anak ay High School Students

Lesson 8: Parents Manual: Surigaonon Version

Lesson 7: Tips Para sa Nanay, Tatay, Lola, Tita at Kaibigang Teacher